Kategorie

Informace

Výrobci

Poškození vzniklé přepravou zásilky

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodejce na emailu info@ (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození). Zajistíme co nejrychlejší výměnu.

 Reklamace v záruční době

Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté co vady zjistil.

Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců.

Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním.

Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží.

Postup při reklamaci

Kupující zašle nebo osobně předá reklamované zboží spolu s kopií faktury či paragonu a popisem závady na adresu:

Audiana Music s.r.o.
Zábrdovická 25/2
615 00 Brno